Przekształcenie jednoosobowej działalności w spółkę

Przekształcenie jednoosobowej działalności w spółkę efektem rozwoju

Bez cienia wątpliwości powiedzieć można, iż najczęstszą formą prowadzenia własnej firmy jest jednoosobowa działalność gospodarcza. Praktycznie każdy początkujący przedsiębiorca rozpoczyna od prowadzenia działalności we własnym imieniu. Jest to zdecydowanie najtańsza i najłatwiejsza pod względem formalnym możliwość. Forma taka zapewnia także wyższą elastyczność czy w końcu możliwość natychmiastowego zamknięcia w sytuacji niepowodzenia. Co jednak w sytuacji, gdy firma zaczyna się rozrastać? Przekształcenie jednoosobowej działalności w spółkę wydaje się wówczas najbardziej logicznym i naturalnym krokiem, na jaki może zdecydować się przedsiębiorca.

Odpowiedzialność przedsiębiorcy

Jednak nie każdy wie, że aby dokonać przekształcenia nie ma potrzeby zamykania firmy i ponownego jej otwierania w innej formie. Przekształcenia dotychczasowej formy działalności gospodarczej można dokonać na podstawie art. 551 § 5 Kodeksu spółek handlowych. Najważniejszą z punktu widzenia przedsiębiorcy różnicą między jednoosobową działalnością gospodarczą a spółką z o. o. będzie zapewne ograniczenie odpowiedzialności finansowej do wysokości wniesionego wkładu. W przeciwieństwie do wcześniejszej formy, gdzie odpowiadał on całością swojego majątku. Natomiast kolejną dość znaczącą różnicą będzie niewątpliwe księgowość spółki z o.o.

Pełna księgowość w spółce

O ile w pierwszym przypadku nie było przeciwwskazań do prowadzenia księgowości uproszczonej (zwanej też mała księgowością), tak w przypadku spółki z o.o. sprawy mają się zupełnie inaczej. Jedyną akceptowalną prawnie formą rozliczeniowa jest w tym przypadku pełna księgowość. Stąd kolejnym krokiem przedsiębiorcy po przejściu na nowy rodzaj działalności bardzo często jest zadbanie by usługi księgowe świadczone były przez w pełni wykwalifikowane biuro rachunkowe. Pozwala to przedsiębiorcy w pełni zająć się branżą w której działa i która przynosi mu zyski. Nie martwić się problemami związanymi z księgowością. Coraz częstszą i zarazem wygodniejszą formą takiej współpracy staje się w ostatnich latach księgowość online. Jest ona o tyle wygodna, iż daje możliwość dostępu do potrzebnych danych praktycznie z każdego miejsca na świecie.